עשרות משתתפים בעלי ניסיון מכל הארץ, יתחרו ב-2 קטגוריות:

  • פיצה מסורתית
  • פיצה FreeStyle

כל פרטי התחרות, הקטגוריות, התנאים והפרמטרים לשיפוט - בתקנון התחרות

לתקנון התחרות >

לזוכים יוענקו גביעים, תעודות חתומות ע"י אלוף הפיצאיולו הבינלאומי ושגרירות איטליה בישראל ופרסים נוספים.
השתתפות בתחרות כרוכה בתשלום דמי השתתפות ע"ס 420 ש"ח + מע"מ | לאחר קריאה ואישור התקנון,
יש למלא את טופס ההרשמה ולאחר שיאושר ע"י צוות התחרות, ישלח במייל חוזר לינק לביצוע ההרשמה ותשלום.